• Техническа поддръжка: 0878 680 765
Ръководство за работа с административен панел
SOP.bg

Добавяне на Процедура по чл.20 ал.3

Добавяне на Процедура по чл.20 ал.3 - Изображение 1

За да добавите Процедура по чл.20 ал.3 е необходимо:

 1. Да попълните полето Име на поръчката в раздел „Основна информация“;
 2. Да попълните полето АОП номер в раздел „Основна информация“;
 3. Да попълните полето Връзка към преписката в раздел „Основна информация“;
 4. Да изберете Обект на обществената поръчка в раздел „Основна информация“;
 5. Да изберете Населено място за изпълнение на поръчката в раздел „Основна информация“;
 6. Да попълните полето Код съгласно класификатора на ОП (CPV) в раздел „Основна информация“;
 7. Да попълните полето „Лице за контакт“
 8. Да попълните полето „Телефон за връзка“
 9. Да попълните полето Описание на обществената поръчка в раздел „Основна информация“;
 10. Да изберете Статус на обществената поръчка в раздел „Настройки“;
 11. Да попълните полето Прогнозна стойност в раздел „Настройки“;
 12. Да изберете Краен срок за подаване на оферта в раздел „Настройки“;
 13. Да натиснете бутона Запази;
 14. Ако желаете да се върнете в „Обществени поръчки с публична покана“ натиснете бутона Назад;

Текста в полетата трябва да се въвежда без двойни кавички (“), единични кавички (‘) и специални знаци.

 

Още Процедури по чл.20, ал.3: