• Техническа поддръжка: 0878 680 765
Ръководство за работа с административен панел
SOP.bg

Редактиране на Процедура по чл.20 ал.3

Редактиране на Процедура по чл.20 ал.3 - Изображение 1

В редактиране на Процедура по чл.20 ал.3 можете:

 1. Да променяте полето Име на поръчката в раздел „Основна информация“;
 2. Да променяте полето АОП номер в раздел „Основна информация“;
 3. Да променяте полето Връзка към преписката в АОП в раздел „Основна информация“;
 4. Да променяте Обект на обществената поръчка в раздел „Основна информация“;
 5. Да променяте Населено място за изпълнение на поръчката в раздел „Основна информация“;
 6. Да променяте полето Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) в раздел „Основна информация“;
 7. Да попълните полето „Лице за контакт“
 8. Да попълните полето „Телефон за връзка“
 9. Да променяте полето Описание на обществената поръчка в раздел „Основна информация“;
 10. Да променяте Статус на обществената поръчка в раздел „Настройки“;
 11. Да променяте полето Прогнозна стойност в раздел „Настройки“;
 12. Да променяте Краен срок за подаване на оферта в раздел „Настройки“;
 13. Да получите информация кога е добавена обществената поръчка по ЗОП;
 14. Да получите информация кога е последно редактирана обществената поръчка по ЗОП;
 15. Да натисните бутона "Добави";
 16. Ако желаете да се върнете в „Обществени поръчки по ЗОП“ натиснете бутона „Назад“;
 17. Да получите информация за URL адреса на обществената поръчка към който трябва да се направи хипервръзка от Регистъра за обществени поръчки.

Текста в полетата трябва да се въвежда без двойни кавички (“), единични кавички (‘) и специални знаци.
Не можете да редактирате текстови полета във вече публикувана обществена поръчка.