• Техническа поддръжка: 0878 680 765
Ръководство за работа с административен панел
SOP.bg

Предварителни обявления

В „Предварителни обявления“ можете да добавяте, редактирате, изтривате и публикувате документи.

  1. За да добавите предварително обявление е необходимо да натиснете бутона „Добави нов“;
  2. За да редактирате предварително обявление е необходимо да натиснете бутона „Редакция“;
  3. За да изтриете предварително обявление е необходимо да натиснете бутона „Изтрий“;
  4. За да възстановите вече изтрито предварително обявление е необходимо да натиснете бутона „Възстанови“;
  5. За да видите предварително обявление е необходимо да натиснете бутона „Преглед“;
  6. Ако желаете да помените документ е необходимо да натиснете бутона „Подмени документ“;
  7. Ако желаете да изтеглите удостоверение за време на даден документ е необхосимо да натиснете бутона „Преглед на удостоверение за време“;
  8. За да публикувате предварително обявление е необходимо да натиснете бутона „Публикувай“;

Внимание! След публикуване на предварително обявление, няма да имате възможност да го редактирате или изтриете.    

Изтритите предварителни обявления са с червен фон, и не са достъпни в публичната част на „Профил на купувача“