• Техническа поддръжка: 0878 680 765
Ръководство за работа с административен панел
SOP.bg

Потребителски профил

В „Потребителски профил“ можете да редактирате информацията за вашият „Профил на купувача“, да промените e-mail адреса си и паролата за достъп до системата както и да добавите, изтриете или промените логото което се визуализира в публичната част на профила.

В Потребителски профил можете:

 1. Да видите URL адреса на „Профил на купувача“ което е достъпно в Интернет;
 2. Да промените полето Име юридическо лице;
 3. Да промените полето Населено място;
 4. Да промените полето Пощенски код;
 5. Да промените полето Телефон/факс;
 6. Да промените полето E-mail адрес;
 7. Да промените полето Булстат;
 8. Да промените полето Адрес;
 9. Да промените полето Лице за контакт;
 10. Да промените полето Интернет сайт;
 11. Да промените полето Парола;
 12. Да видите логото което се визуализира в публичната част на профила;
 13. Да промените логото като изберете ново от Вашия компютър;
 14. Качире ново лого;
 15. Да изтриете логото;
 16. Да запишете направените промени от бутона „Запази“;

Текста в полетата трябва да се въвежда без двойни кавички (“), единични кавички (‘) и специални знаци.
Препоръчителен размер на логото: 280 х 150 пиксела, препоръчителен формат: jpg