• Техническа поддръжка: 0878 680 765
Ръководство за работа с административен панел
SOP.bg

Обществени поръчки по ЗОП

В „Обществени поръчки по ЗОП“ можете да добавяте, редактирате, изтривате и публикувате обществени поръчки, както и да добавяте, редактирате, изтривате и публикувате документи към тях.

  1. За да добавите обществена поръчка по ЗОП е необходимо да натиснете бутона „Добави“;
  2. За да редактирате обществена поръчка по ЗОП е необходимо да натиснете бутона „Редакция“;
  3. За да изтриете обществена поръчка по ЗОП е необходимо да натиснете бутона „Изтрий“;
  4. За да възстановите вече изтрита обществена поръчка по ЗОП е необходимо да натиснете бутона „Възстанови“;
  5. За да видите вече публикувана обществена поръчка по ЗОП е необходимо да натиснете бутона „Преглед“;
  6. За да публикувате обществена поръчка по ЗОП е необходимо да натиснете бутона „Публикувай“;

Внимание! След публикуване на обществена поръчка по ЗОП, няма да имате възможност да я редактирате или изтриете.

 

Чрез търсачката, която се намира над списъка с обществени поръчки по ЗОП, имате възможност да филтрирате съдържанието по различни критерии.

 

Изтритите обществени поръчки по ЗОП са с червен фон, и не са достъпни в публичната част на „Профил на купувача“