• Техническа поддръжка: 0878 680 765
Ръководство за работа с административен панел
SOP.bg

Процедури по чл.20, ал.4

В „Процедури по чл.20, ал.4“ можете да добавяте, редактирате, изтривате и публикувате документи.

  1. За да добавите Процедурa по чл.20, ал.4 е необходимо да натиснете бутона „Добави нов“;
  2. За да редактирате Процедурa по чл.20, ал.4 е необходимо да натиснете бутона „Редакция“;
  3. За да изтриете Процедурa по чл.20, ал.4 е необходимо да натиснете бутона „Изтрий“;
  4. За да възстановите вече изтритa Процедурa по чл.20, ал.4 е необходимо да натиснете бутона „Възстанови“;
  5. За да видите Процедурa по чл.20, ал.4 е необходимо да натиснете бутона „Преглед“;
  6. За да публикувате Процедурa по чл.20, ал.4 е необходимо да натиснете бутона „Публикувай“

Внимание! След публикуване на Процедурa по чл.20, ал.4, няма да имате възможност да го редактирате или изтриете.    

Изтритите Процедурa по чл.20, ал.4 са с червен фон, и не са достъпни в публичната част на „Профил на купувача“