• Техническа поддръжка: 0878 680 765
Ръководство за работа с административен панел
SOP.bg

Публични покани

В „Обществени поръчки с публична покана“ можете да добавяте, редактирате, изтривате и публикувате обществени поръчки, както и да добавяте, редактирате, изтривате и публикувате документи към тях.

  1. За да добавите обществена поръчка с публична покана е необходимо да натиснете бутона „Добави“;
  2. За да редактирате обществена поръчка с публична покана е необходимо да натиснете бутона „Редакция“;
  3. За да изтриете обществена поръчка с публична покана е необходимо да натиснете бутона „Изтрий“;
  4. За да възстановите вече изтрита обществена поръчка с публична покана е необходимо да натиснете бутона „Възстанови“;
  5. За да видите вече публикувана обществена поръчка с публична покана е необходимо да натиснете бутона „Преглед“;
  6. За да публикувате обществена поръчка с публична покана е необходимо да натиснете бутона „Публикувай“

Внимание! След публикуване на обществена поръчка с публична покана, няма да имате възможност да я редактирате или изтриете.               

Чрез търсачката, която се намира над списъка с обществени поръчки с публична покана, имате възможност да филтрирате съдържанието по различни критерии.

Изтритите обществени поръчки с публична покана са с червен фон, и не са достъпни в публичната част на „Профил на купувача“