• Техническа поддръжка: 0878 680 765
Ръководство за работа с административен панел
SOP.bg

Процедури по чл.20, ал.2

В „Процедури по чл.20 ал.2“ можете да добавяте, редактирате, изтривате и публикувате обществени поръчки, както и да добавяте, редактирате, изтривате и публикувате документи към тях.

  1. За да добавите Процедура по чл.20 ал.2 е необходимо да натиснете бутона „Добави“;
  2. За да редактирате Процедура по чл.20 ал.2 е необходимо да натиснете бутона „Редакция“;
  3. За да изтриете Процедура по чл.20 ал.2 е необходимо да натиснете бутона „Изтрий“;
  4. За да възстановите вече изтрита Процедура по чл.20 ал.2 е необходимо да натиснете бутона „Възстанови“;
  5. За да видите вече публикувана Процедура по чл.20 ал.2 е необходимо да натиснете бутона „Преглед“;
  6. За да публикувате Процедура по чл.20 ал.2 е необходимо да натиснете бутона „Публикувай“;

Внимание! След публикуване на Процедура по чл.20 ал.2, няма да имате възможност да я редактирате или изтриете.

 

Чрез търсачката, която се намира над списъка с обществени поръчки по ЗОП, имате възможност да филтрирате съдържанието по различни критерии.

 

Изтритите обществени поръчки по ЗОП са с червен фон, и не са достъпни в публичната част на „Профил на купувача“