• Техническа поддръжка: 0878 680 765
Ръководство за работа с административен панел
SOP.bg

Изтриване на Предварително обявление

Изтриване на Предварително обявление  - Изображение 1
  1. За да изтриете предварително обявление е необходимо да натиснете бутона „Изтрий“;
  2. За да възстановите вече изтрито предварително обявление е необходимо да натиснете бутона „Възстанови“;

Изтритите предварителни обявления са с червен фон, и не са достъпни в публичната част на „Профил на купувача“
Изтритите предварителни обявления не могат да бъдат публикувани и редактирани.