• Техническа поддръжка: 0878 680 765
Ръководство за работа с административен панел
SOP.bg

Изтриване на ОП с Публична покана

Изтриване на ОП с Публична покана - Изображение 1
  1. За да изтриете обществена поръчка с публична покана е необходимо да натиснете бутона „Изтрий“;
  2. За да възстановите вече изтрита обществена поръчка с публична покана е необходимо да натиснете бутона „Възстанови“;

Изтритите обществени поръчки с публична покана са с червен фон, и не са достъпни в публичната част на „Профил на купувача“
Изтритите обществени поръчки с публична покана не могат да бъдат публикувани и редактирани.