• Техническа поддръжка: 0878 680 765
Ръководство за работа с административен панел
SOP.bg

Изтриване на ОП по ЗОП

Изтриване на ОП по ЗОП - Изображение 1
  1. За да изтриете обществена поръчка по ЗОП е необходимо да натиснете бутона „Изтрий“;
  2. За да възстановите вече изтрита обществена поръчка по ЗОП е необходимо да натиснете бутона „Възстанови“;

Изтритите обществени поръчки по ЗОП са с червен фон, и не са достъпни в публичната част на „Профил на купувача“
Изтритите обществени поръчки по ЗОП не могат да бъдат публикувани и редактирани.