• Техническа поддръжка: 0878 680 765
Ръководство за работа с административен панел
SOP.bg

Добавяне на ОП по ЗОП

Добавяне на ОП по ЗОП - Изображение 1

За да добавите обществена поръчка по ЗОП е необходимо:

 1. Да попълните полето Име на поръчката в раздел „Основна информация“;
 2. Да попълните полето АОП номер в раздел „Основна информация“;
 3. Да попълните полето Връзка към преписката в раздел „Основна информация“;
 4. Да изберете Обект на обществената поръчка в раздел „Основна информация“;
 5. Да изберете Вид процедура за възлагане в раздел „Основна информация“;
 6. Да изберете Населено място за изпълнение на поръчката в раздел „Основна информация“;
 7. Да попълните полето Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) в раздел „Основна информация“;
 8. Да попълните полето „Лице за контакт
 9. Да попълните полето „Телефон за връзка
 10. Да попълните полето Описание на обществената поръчка в раздел „Основна информация“;
 11. Да изберете Статус на обществената поръчка в раздел „Настройки“;
 12. Да попълните полето Прогнозна стойност в раздел „Настройки“;
 13. Да изберете Краен срок за подаване на оферта в раздел „Настройки“;
 14. Да натисните бутона "Запази"
 15. Ако желаете да се върнете в „Обществени поръчки по ЗОП“ натиснете бутона Назад;

Текста в полетата трябва да се въвежда без двойни кавички (“), единични кавички (‘) и специални знаци.