• Техническа поддръжка: 0878 680 765
Ръководство за работа с административен панел
SOP.bg

Публикуване на документ в ОП

Публикуване на документ в ОП - Изображение 1

За да публикувате документ в обществена поръчка е необходимо


1. Да натиснете бутон „Редактирай“ от списъка с обществени поръчки по ЗОП.
2. Да натиснете върху раздел „Документи“ на обществената поръчка:
3. Да натиснете бутон „Публикувай“ от списъка с документи в раздел „Документи“,

След като документа е публикуван той не може да бъде редактиран или изтрит.


4. Преглед на документ, можете да направите като натиснете бутон „Преглед“ от списъка с документи в раздел „Документи“.