• Техническа поддръжка: 0878 680 765
Ръководство за работа с административен панел
SOP.bg

Редактиране на ОП по ЗОП

Редактиране на ОП по ЗОП - Изображение 1

В редактиране на обществена поръчка по ЗОП можете:

 1. Да променяте полето Име на поръчката в раздел „Основна информация“;
 2. Да променяте полето АОП номер в раздел „Основна информация“;
 3. Да променяте полето Връзка към преписката в АОП в раздел „Основна информация“;
 4. Да променяте Обект на обществената поръчка в раздел „Основна информация“;
 5. Да променяте Вид процедура за възлагане в раздел „Основна информация“;
 6. Да променяте Населено място за изпълнение на поръчката в раздел „Основна информация“;
 7. Да променяте полето Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) в раздел „Основна информация“;
 8. Да попълните полето „Лице за контакт“
 9. Да попълните полето „Телефон за връзка“
 10. Да променяте полето Описание на обществената поръчка в раздел „Основна информация“;
 11. Да променяте Статус на обществената поръчка в раздел „Настройки“;
 12. Да променяте полето Прогнозна стойност в раздел „Настройки“;
 13. Да променяте Краен срок за подаване на оферта в раздел „Настройки“;
 14. Да получите информация кога е добавена обществената поръчка по ЗОП;
 15. Да получите информация кога е последно редактирана обществената поръчка по ЗОП;
 16. Да натисните бутона "Добави";
 17. Ако желаете да се върнете в „Обществени поръчки по ЗОП“ натиснете бутона „Назад“;
 18. Да получите информация за URL адреса на обществената поръчка към който трябва да се направи хипервръзка от Регистъра за обществени поръчки.

Текста в полетата трябва да се въвежда без двойни кавички (“), единични кавички (‘) и специални знаци.
Не можете да редактирате текстови полета във вече публикувана обществена поръчка.